http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE
Ip Adresin:3.236.214.224Bugün:52Online: Tıklanma:375Burdasın:uluslararası spor kısaltmaları

Loading

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE

uluslararası spor kısaltmaları

Bu bölümde spor alanında, spor basınında, spor bilimlerinde veya spor hekimliği alanında kullanılan bazı kısaltmaların açılımlarını bulacaksınız.
A
AA : Anadolu Ajansı
AAA : Amateur Athletic Association/ Amatör Atletizm Birliği;
AAAD : American Athletic Association of the Deaf/Amerikan Sağır-Dilsiz Spor Birliği
AAASP : American Association of Applied Sports Pschology/Amerikan Uygulamalı Spor Psikolojisi Birliği
AACPR : American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation/Amerikan Kalp-Damar ve Akciğer Rehabilitasyon Birliği
AAFPSC : American Academy of Family Physicians, Sports Committee/ Amerikan Aile Hekimliği Akademisi Spor Komitesi
AAHPER : American Alliance for Health, Physical Education and Recreation/ American Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği/İttifakı
AAHPERD : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance/ American Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Birliği/ İttifakı
AAHPERDYFT : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test/ Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Gençlik Uygunluk Testi Birliği/İttifakı
AAOSSMC : American Academy of Orthopaedic Surgeons, Sports Medicine Committee/Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisi Spor Tıp Komitesi
AAPSC : American Academy of Pediatrics, Sports Committee/ Amerikan Pediatri Akademisi Spor Komitesi
AAPSM : American Academy of Pediatrics Sports Medicine/ Amerikan Pediatrik Spor Tıbbı Akademisi
AATACB : American Athletic Trainers Association and Certification Board/ Amerikan Spor Çalıştırıcıları Birliği ve Sertifikasyon (Yönetim) Kurulu
AAU : Amateur Athletic Union/Amatör Spor Birliği
ABA : American Basketball Association/Amerikan Basketbol Birliği
ABBA : American Blind Bowlers Association/Amerikan Kör Bowlingciler Birliği
ABC : Asian Basketball Confederation/Asya Basketbol Konfederasyonu
AC : Athletic Club/Spor Kulübü
ACB : Associacion De Clubs Baloncesto/Basketbol Kulüpleri Birliği
ACCME : Accreditation Council for Continuing Medical Education/ Uzatılmış Tıp Eğitimi Akreditizasyon Konseyi
ACE : American Council on Exercise/Amerikan Egzersiz Konseyi
ACHA : American College Health Association/Amerikan Kolej Sağlık Birliği
ACLA : Association of Collegiate Licensing Administrators/ Üniversiteli Lisans Yöneticileri Birliği
ACLS : Advanced Cardiac Life Support/Gelişmiş Kalp Yaşam Desteği
ACNO : Association des Comites Nationaux Olympiques/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACNOE : Association des Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACOG : American College of Obstetricians and Gynaecologists/ Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji
ACOM : Association of Collectors of Olympic Memorabilia/Olimpik Hatıra Koleksiyoncuları Birliği
ACSM : American College of Sports Medicine/ Amerikan Spor Hekimliği Koleji
ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/ Adrenokortikotropik Hormon
ADP : Adenozin Di(iki) Phospate/ Fosfat
AEMA : Athletics Equipment Managers Association/Spor Ekipmanları(gereç, malzeme) Menejerleri Birliği
AENOC : Association of European National Olympic Committees/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
AFA : Amateur Football Association/ Amatör Futbol Birliği
AFB : Association for Fitness in Business/ İşte Uygunluk Birliği
AFC : Association of Football Clubs/Futbol Kulüpleri Birliği
AGFIS : Association Generale des Federations Internationales de Sports/ Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
AHA : American Heart Association/ Amerikan Kalp Birliği
AIBA : Association Internationale de Boxe Amateur/Uluslararası Amatör Boks Birliği
AIDS : Autoimmune Deficiency Syndrome/Otomatik Bağışıklık Zarar Sendromu
AIESEP : Association Internationale des Ecoles Superieures d’education Physique/Uluslararası Yüksek Beden Eğitimi Okulları Birliği
AIMS : Association of International Marathons and Road Races/ Uluslararası Maraton ve Yol Yarışları Birliği
AIPA : American International Players Association/Amerikan Uluslararası Oyuncular Birliği
AIPS : Association Internationale de la Presse Sportive/Uluslararası Spor Yazarları Birliği
AIWF : Association of International Winter Sports Federations/Uluslararası Kış Sporları Federasyonları Birliği
AMA : American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği
AMI : Acute Myocardial Infarction/Akut Miyokard Enfarktüsü
AMS : Acute Mountain Sickness/Akut Dağ Hastalığı
AMTA : American Massage Therapy Association/Amerikan Masaj Terapi Birliği
ANOC : Association of National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANOCA : Association of National Olympic Committees of Africa/Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANSI : American National Standarts Institute/Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
AOSSM : American Orthopedic Society for Sports Medicine/ Amerikan Spor Tıbbı Ortopedi Topluluğu
AOMO : International Association of Olympic Medical Officers/ Uluslararası Olimpiyat Hekimler Birliği
APA : American Pschology Association/Amerikan Psikoloji Birliği
APAQ : Adapted Physical Activity Quarterly/Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Magazini
APHA : American Public Health Association/Amerikan Halk Sağlığı Birliği
ARISF : Association of Recognized International Sports Federations/ Tanınmış(Onaylanmış-UOK’ca) Uluslararası Spor Federasyonları Birliği
ASA : Amateur Swimming Association/Amatör Yüzme Birliği; Amputee Sports Association/ Ampüte Spor Birliği
ASF : Australian Sports Foundation/Avustralya Spor Vakfı
ASGD : Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
ASL : American Soccer League/ Amerikan Futbol Ligi
ASOIF : Association of Summer Olympic International Federations/ Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği
ASTM : American Society for Testing and Materials/Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu
ATİK : Antalya Tenis İhtisas Kulübü
ATM : Atmospher/Atmosfer
ATP : Association of Tennis Professionals/Tenis Profesyonelleri Birliği;Adenozin Tri(üç) Fosfat
ATPS : Ambient,Temperature and Pressure, Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Atmosfer Sıcaklığı ve Basıncı
ATUS : Arbeiter Turnen und Uniun Sport /İşçi Beden Eğitimi(Cimnastik) ve Spor Birliği
AV :Atrioventricular/ Atriyoventriküler
AWBA : American Wheelchair Bowling Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Bowling Birliği
AWPA : American Wheelchair Pilot Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Pilot Birliği

B
BAD : Basketbol Antrenörleri Derneği
BBESB : Bölge Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BD : Body Density/ Vücut Yoğunluğu
BEÖD : Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
BESB : Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BESGM : Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
BESYO : Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
BFB : Biofeedback/Biyofeedback
BHD : Basketbol Hakemler Derneği
BJK : Beşiktaş Jimnastik Kulübü
BMI : Body Mass Index/Vücut Kitle İndeksi
BTBM : Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
BTGM : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
BTPS : Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Vücut Sıcaklığı ve Basıncı
BTT : Beden Terbiyesi Tüzüğü
BTUM : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
BUN : Blood Urea Nitrojen/Kan Üre Nitrojen
BW : Body Weight/Vücut Ağırlığı
BZDİGM : Boş Zamanları Değerlendirme ve İzcilik Genel Müdürlüğü

C
CABMA : College Athletics Business Managers Association/ Kolej Spor İşi Menejerleri Birliği
CAS : Court of Arbitration for Sports/ Spor Tahkim Kurulu
CASS : Canadian Association of Sport Sciences/Kanada Spor Bilimleri Birliği
CAT : Computerized Axial Tomograph/Kompüterize edilmiş Aksial Tomografi
CBA : Continental Basketball Association/Kıtalararası Basketbol Birliği
CBC : Complete Blood Count/Tam Kan Sayımı
CBD : Confederaco Brasiliade Deportes/Brezilya Spor Konfederasyonu
CDC : Centers for Disease Control/Hastalık Kontrol Merkezi
CDDS : Committee for Development of Sport/Sporu Geliştirme Komitesi
CEP : Clinical Exercise Physiology/ Klinik Egzersiz Fizyolojisi
CEV : Confederation Europenne De Volleyball/Avrupa Voleybol Konfederasyonu
CFL : Cuma Futbol Ligi
CGS : Competitive Goal Setting/ Yarışmaya Yönelimli Hedef Belirleme
CIAA : Central Intercollegiate Athletics Association/Merkezi Kolejlerarası Spor Birliği
CIES : Centre International Etude de Sport/ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
CIFP : Councill of International Fair Play/Uluslararası Fair Play Konseyi
CIJM : Comite International oes Jeux Mediterraneens/Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi
CIO : Comite International Olympique/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
CISM : Conseil International du Sport Militaire/Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
CJAP : Canadian Journal of Applied Phyisology/Kanada Uygulamalı Fizyolojisi Dergisi
CMAS : Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques/Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
CMHC : Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti
CMS : Chronic Mountain Sickness/ Kronik Dağ Hastalığı
CMSB : Confederation Mondiale des Sports de Boules/Dünya Boules Sporu Konfederasyonu
CNCA : Council for National Cooperation Aquatics/Ulusal Su İşbirliği Konseyi
CNO : Comites Nationaux Olympiques/ Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CNOE : Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CO : Cardiac Output/ Kalp Dakika Hacmi
COE : Les Comites Olympiques Europeens/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
CONCACAF : The Confederacion Norte-Centroamerica na y del carribe de Futbol/Kuzey ve Merkezi Amerika Karabiyen Futbol Konfederasyonu
CONMEBOL : Confederacion Sudamerican de Futbol/Güney Amerika Futbol Federasyonu
CPG : Copyright Promotions Group/Yayın Hakları Promosyon Grubu
CPM : Continous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket
CPR : Cardiopulmonary Resuscitation/Kardiyopulmoner Canlandırma
CSF : Cerebrospinal Fluid/ Serebraspinal Sıvı
CT : Computerized Tomograghy/ Kompüterize Edilmiş Tomografi
CVP : Central Venous Pressure/ Merkezi Venöz Basınç
CWSA : Canadian Wheelchair Sports Association/Kanada Tekerlekli Sandalye Spor Birliği

D
DAPRE : Daily Adjustable Progressive Resistance Exercise/Günlük Ayarlanabilir Gelişimsel Direnç Egzersizleri
DIN : Deutsches Institut für Normung/Alman Norm Enstitüsü
DJD : Degenerative Joint Disease/ Dejeneratif Eklem Hastalığı
DNP : Did Not Play/Oynamadı
DOMS : Delayed Onset Muscle Soreness/Gecikmiş Kas Ağrısı Başlangıcı
DOZ : Deutsches Olmpia Zentrum/ Alman Olimpiyat Merkezi
DSR : Department of Sport and Recreation/Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Departmanı

E
EAA : European Athletics Association/Avrupa Atletizm Birliği
EABA : European Amateur Boxing Association/Avrupa Amatör Boks Birliği
EBU : European Broadcasting Union/Avrupa Yayın Birliği
EBUS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
ECACSIDA : Eastern College Athletics Conference Sports Information Directors Associaton/ Doğu Kolej Spor Konferansı Spor Danışma Direktörleri Birliği
ECC : Emergency Cardiac Care/Acil Kalp Kontrolü
ECFOA:Eastern Collegiate Officials Association/Doğu Kolej Görevlileri Birliği
ECG : Electrocardiogram/ Elektrokardiyogram
EEG : Electroencephalogram/ Elektroensefalogram
EFPM : European Fair Play Movement/Avrupa Fair Play Hareketi(Birliği)
EGS : Electrical Galvanic Stimulant/ Elektriksel Galvanik Uyarıcı
EHF : European Handball Federation/Avrupa Hentbol Federasyonu
EIA : Exercise-Induced Asthma/ Egzersizle Uyarılmış Astım
EIR : Exercise Immunology Rewiev/Egzersiz Bağışıklık Dergisi
EKG : Elektrokardiyogram
EMG : Eletromygram/ Elektromiyogram
EMS : Electrical Muscle Stimulant/ Elektriksel Kas Uyarıcısı
EMT : Emergency Medical Technicians/İlkyardım Tıp Teknisyenleri
ENGSO : European Non Governmental Sports Organization/Avrupa Sivil Spor Organizasyonu
ENOC : European National Olympic Committees/Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
ENT : Ear, Nose and Throat/Kulak, Burun, Boğaz
EOC : European Olympic Committees/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
EPA : Enviromental Protection Agency/Çevre Koruma Ajansı
ERV : Expiratory Reserve Volume/ Ekspirasyon(Soluk Verme) Yedek Hacmı
ESC : European Sports Conference/ Avrupa Spor Konferansı
ESSR : Exercise and Sports Science Reviews/Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi
ETA : European Tennis Association/Avrupa Tenis Birliği
EUBS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
EUSC : European Union Sports Commision/Avrupa Birliği Spor Komisyonu
EVA : Ethlyvinly Acetate/Etilvinil Asetat

F
F : Female/Bayan; Federation/Federasyon; Frekans
FA : Football Association/Futbol Birliği
FAI : Federation Aeronautique Internationale/Uluslararası Aeronautique(hava-deniz) Federasyonu
FB : Fenerbahçe
FBP : FIBA Basketball Promototion/ FIBA Basketbol Promosyon
FC : Football Club/Futbol Kulübü
FEI : Federation Equestre Internationale/Uluslararası Binicilik Federasyonu
FEV 1 : Forced Expiratory Volume Over one Second/Bir Saniyedeki Zorlu Ekspirasyon(soluk verme) Hacmi
FFA : Free Fat Acid/Serbest Yağ Asidi
FFW : Fat Free Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
FIA : Federation Internationale de I’Automobile/Uluslararası Otomobil Federasyonu
FIBA : Federation Internationale de Basketball Amateur/Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu
FIBT : Federation Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing /Uluslararası Bobsleigh(Bob Kızak) ve Tobogganing Federasyonu
FIC : Federation Internationale de Canoe/Uluslararası Kano Federasyonu; Federation Internationale de Chronometreurs/Uluslararası Zaman tutucular Federasyonu
FIDE : Federation Internationale des Echecs/Uluslararası Satranç Federasyonu
FIDEPS : International Fund for Development of Physical Education and Sport/Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporu Geliştirme Vakfı
FIE : Federation Internationale d’ Escrime/Uluslararası Eksrim Federasyonu
FIEP : Federation International Education Phycial/Uluslararası Beden Eğitimi Federasyonu
FIFA : Federation International De Football Assocation/Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
FIG : Federation Internationale de Gymnastique/Uluslararası Cimnastik Federasyonu
FIH : Federation Internacionale de Hockey/ Uluslararası Hokey Federasyonu
FIL : Federation Internationale de Luge de Course/Uluslararası Luge (Kızak) Federasyonu
FILA: Federation Internationale des Luttes Associees/Uluslararası Güreş Birlikleri Federasyonu; Federation Internationale de Lutte Amateur/ Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
FIM : Federation Internationale de Motocylisme/Uluslararası Motorsiklet Federasyonu
FIMS : Federation Internationale de Medicine Sport/Uluslararası Spor Hekimleri Federasyonu
FINA : Federation Internationale de Natation Amateur/Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu
FINO : Federation Internationale de Numismatique Olympique/Uluslararsı Olimpik Para Koleksiyoncuları Federasyonu
FIP : Federation Internationale de Philatelie/Uluslararası Filateli Federasyon;Federation Internationale de Polo/Uluslararası Polo Federasyonu
FIPO : Federation Internationale de Philatelie Olympique/Uluslararası Olimpik Filateli Federasyonu
FIPV : Federacion Internacionale de Pelota Vasca/Uluslararası Pelota Vasca(Pelote Basque-Basque Pelota) Federasyonu
FIQ : Federation Internationale des Quilleurs/Uluslararası Quilleurs Federasyonu
FIRS : Federation Internationale de Roller Skating/Uluslararası Roller Skate Federasyonu
FIS : Federation Internationale de Ski/Uluslararası Kayak Federasyonu
FISA : Federation Internationale des Societes d’Aviron/ Uluslararası Kürek Birlikleri Federasyonu
FISU : Federation International Sports of University/Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu
F : Female / Bayan; Federation / Federasyon;
FA : Football Association / Futbol Birliği
FIT : Federation Internationale de Trampoline/Uluslararası Trambolin Federasyonu
FITA : Federation Internationale de Tir a I’Arc/Uluslararası Okçuluk Federasyonu
FIVB : Federation Internationale de Volleyball/Uluslararası Voleybol Federasyonu
FMK : Federation Mondiale de Karate/ Dünya Karate Federasyonu
FMSI : Federazıone Medico - Sportiva Italiana/İtalyan Spor Hekimliği Federasyonu
FRC : Functional Residual Capacity/ Fonksiyonel Residual(Yedek) Kapasite
FSO : FIBA Supro Legaue Office/FIBA Suprolig Bürosu
FT : Fast Twich Fiber/Hızlı Kasılan Kas Lifi
FTR : Fizik Tedavi Rehabilitasyon

G
GAIF : General Association of International Federation/Uluslararası Federasyonlar Genel Birliği
GAIFS : General Association of International Federation of Sports/Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
GANOC : General Assembly of National Olympic Committee/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu
GATA : Gülhane Askeri Tıp Akademisi
GEM : Güreş Eğitim Merkezi
GH : Growth Hormone/Büyüme Hormonu
GHGM: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
G/L: Gained/Lost-Kazanılan/Kaybedilen
GS: Galatasaray
GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı
GSF: Geleneksel Sporlar Federasyonu
GSGM:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü
GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
GSV: Gençlik ve Spor Vakfı
GXT: Graded Exercise Test /Derecelendirilmiş Egzersiz Testi


H
HAPE: High Altitude Pulmonary Edema/Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi
HACE: High Altitude Cerebral Edema/YÜKSEK İrtifa Beyin Ödemi
HARH: High Altitude Retinal Hemorrhage/Yüksek İrtifa Retinal Kanaması
HAV: Hepatit A Virüsü
HBV: Hepatit B Virüsü
HDK: Hazırlık Düzenleme Komitesi
HDL: High Density Lipoprotein/Yüksek Dansiteli Lipoprotein
HELP: Heat Escape Lessening Posture/Isı Kaybı Küçültme Duruşu
HIV: Human Immunodeficiency Virus/İnsan Bağışıklıkkırıcı Virüsü
HİS: Herkes için Spor
HRR: Maximal Heart Rate Reserve/Maksimal Kalp Vurum Reservi
HSA: Handicapped Scuba Association/Handikaplı Dalgıç Birliği
HSV: Herpes Simplex Virus/Herpes Simpleks Virus
HVG: High Voltage Galvanic Stimulation/Yüksek Voltaj Galvanik Uyarı

I
IAABO : International Association of Approved Basketball Officials/Uluslararası Lisanslı (Onaylanmış) Basketbol Hakemleri Birliği
IAAF : International Amateur Athletic Federation/Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
IABA : International Amateur Boxing Association/Uluslararası Amatör Boks Birliği
IAF : International Aikido Federation/Uluslararası Aikido Federasyonu
IAMS : Internationale Association de Medicine Sport/Uluslararası Spor Hekimleri Birliği
IBA : International Baseball Association/Uluslararası Beyzbol Birliği;International Boxing Association/Uluslararası Boks Birliği
IBF : International Badmington Federation/Uluslararası Badmington Federasyonu;International Basketball Federation/Uluslararası Basketbol Federasyonu
IBL : International Basketball League/Uluslararası Basketbol Ligi
IBU : International Biathlon Union/Uluslarlarası Biatlon Derneği
IC : Inspiratory Capacity/ İnspirasyon(soluk alma) kapasitesi
ICAAAA : Intercollegiate Assocation of Amateur Athletes of America/ Amerikan Kolejler Arası Amatör Sporlar Birliği
ICAS : International Council of Arbitration for Sport/Uluslararası Spor Tahkim Konseyi
ICCF : International Correspondance Chess Federation/Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu
ICDRB : International Centre for the Documentation and Research of Basketball/Uluslararası Basketbol Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi
ICE : Ice, Compression and Elevation/ Buz, Kompres ve Yükseltme
ICES : Ice, Compression, Elevation and Splinting/ Buz, Kompres, Yükseltme ve Atel
ICF : International Chess Federation/Uluslararası Satranç Federasyonu;International Canoe Federation/Uluslararası Kano Federasyonu;International Casting Federation/Uluslararası Olta Atma Federasyonu
ICHPER : International Council for Health, Physical Education and Recreation / Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Konseyi
ICSPE : International Council for Physical Education and Sport /Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Konseyi
ICSSPE : International Council for Physical Education and Sport Science/Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Konseyi
ICTIS : International Council on Therapeutic Ice Skating/Uluslararası Terapatik Buz Pateni Konseyi
IDEA : International Dance Exercise Association/Uluslararası Dans Egzersiz Birliği
IDSF : International Dance Sport Federation/Uluslararası Dans Sporları Federasyonu
IFA: International Football Agency/ Uluslararası Futbol Ajansı
IFBB : International Federation of Body Builders/Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu
IFC : Interferential Current/İnterferensiyal Akım
IFFHS : International Federation of Football History and Statistics/ Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
IFNA : The International Federation of Netball Associations/Uluslararası Netbol Birlikleri Federasyonu
IFS : International Federation of Sumo/ Uluslararası Sumo Federasyonu
IFSA: International Federation of Sports Acrobatics/Uluslararası Akrobatik Sporlar Federasyonu
IFSS: International Federation of Sled-dog Sports/Uluslararası Köpekli Kızak Sporları Federasyonu
IFSSM : International Federation of Sport and Science of Medicine /Uluslararası Spor ve Bilimsel Tıp Federasyonu
IFWT : International Foundation for Wheelchair Tennis/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
IGS : Interval Goal Setting/Aralıklı Hedef Belirleme
IHF : International Handball Federation/ Uluslararası Hentbol Federasyonu
IIHF : International Ice Hockey Federation/Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
IJF : International Judo Federation/ Uluslararası Judo Federasyonu
IJSN : International Journal of Sport Nutrition/Uluslararası Spor Beslenmesi Dergisi
IKF : International Krofball Federation/Uluslararası Krofbol Federasyonu
ILS : International Life Saving Federation/Uluslararası Yaşam Koruma Federasyonu
IMGA : International Masters Games Association/Uluslararası Ustalar Oyunları Birliği
INGO : International Non-Governmental Organizations/ Uluslararası Sivil Organizasyon
IOA : International Olympic Academy/Uluslararası Olimpik Akademi
IOC : International Olympic Committee/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
IOF : International Orienteering Federation/Uluslararası Orientasyon Federasyonu
IOSF : International Olympic Sports Federations/Uluslararası Olimpik Spor Federasyonları
IPF: International Powerlifting Federation /Uluslararası Kuvvet Kaldırma Federasyonu
IRB : International Rugby Board/ Uluslararası Rugby Yönetim Kurulu
IRF : International Racquetball Federation/Uluslararası Raketbol Federasyonu
IRV : Inspiratory Reserve Volume/Soluk Alma Yedek Hacmı
ISA : International Surfing Association/ Uluslararası Surf Birliği
ISAF : International Sailing Federation/ Uluslararası Yelken Federasyonu
ISF : International Sports Federations/Uluslararası Spor Federasyonları; International Softball Federation/Uluslararası Softbol Federasyonu
ISL : International Sports and Leisure Marketing/Uluslararası Spor ve Eğlence Pazarlama
ISMGF : International Stoke-Mandeville Games Federation/ Uluslararası Stoke-Mandeville Oyunları Federasyonu
ISMM : International Sports Media and Marketing/Uluslararası Spor Medya ve Pazarlaması
ISO : International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu
ISOD : International Sports Organisation for the Disabled/ Uluslararası Özürlüler Spor Organizasyonu
ISSF : International Shooting Sport Federation/Uluslararası Atış Sporu Federasyonu
ISSP : International Scientific Sport Pschology/Uluslararası Bilimsel Spor Psikolojisi
ISU : International Skating Union/ Uluslararası Paten Derneği
ITA : Intercollegiate Tennis Association/ Kolejlerarası Tenis Birliği
ITAC : Intercollegiate Tennis Association/Kolejlerarası Tenis Birliği
ITF : International Tennis Federation/Uluslararası Tenis Federasyonu
ITTF : International Table Tennis Federation/Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu
ITU : International Triathlon Union/ Uluslararası Triatlon Birliği
IWBF : International Wheelchair Basketball Federation/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu
IWF : International Weightlifting Federation/Uluslararası Halter Federasyonu
IWGA: International World Games Association/Uluslararası Dünya Oyunları Birliği
IWRRC : International Wheelchair Road Racers Club/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Yol Yarışcıları Kulübü
IWSF : International Water Ski Federation/Uluslararası Su Kayağı Federasyonu
IWUF : International Wushu Federation/Uluslararası Wushu Federasyonu
IYRU : International Yacht Racing Union/Uluslararası Yat Yarış Birliği

İ
İFB : İstanbul Futbol Birliği
İFKL : İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi
İİHM : İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi
İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜSK : İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü
İYK : İstanbul Yelken Kulübü
İZTİK : İzmir Tenis İhtisas Kulübü

J
JAB : Journal of Applied Biomechanics/Uygulamalı Biyomekanik Dergisi
JAPA : Journal of Aging and Physical Activity/Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Dergisi
JJIF : Ju-Jitsu International Federation/ Uluslararası Ju-Jitsu Federasyonu
JPS : Journal of the Philosopy of Sport/Spor Felsefesi Dergisi
JSEP : Journal of Sport and Exercise Physiology/Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Dergisi
JSM : Journal of Sport Management/Spor Yönetimi Dergisi
JSMS : Journal of Science and Medicine Sport/Spor Tıbbı ve Bilim Dergisi
JSR : Journal of Sport Rehabilitation/Spor Rehabilitasyon Dergisi
JTPE : Journal of Teaching in Physical Education/Beden Eğitiminde Öğrenme Dergisi

K
KE : Kinetic Energy/Kinetik Enerji
KSK : Karşıyaka Spor Kulübü
KVS : Kalp Vurum Sayısı

L
L.A.: Local Anesthetics/Lokal Anestezik
LA : Laktic Acid/Laktik Asit
LBW : Lean Body Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
LBM : Lean Body Mass/Yağsız Vücut Kitlesi
LDL : Low Density Lipoprotein/Düşük Dansiteli Lipoprotein
LOC : Locus of Control/Denetim Odağı
L.S.D : Long Slow Distance/Düşük Tempolu Uzun Mesafe
LSI : Lucerne Sports International/Lucerne Spor Enternasyonali
LTH : Lactogenic Hormone/Laktojenik Hormon

M
M : Male/Erkek
MABE : Multidisciplinary Advisory Board on Exercise/Egzersiz ile ilgili Multidisipliner Danışma Kurulu
MAIAW : Main Association Intercollegiate Athletics for Women/Kolejlerarası Bayanlar Ana Spor Birliği
MATT : Mesafe, Ara, Tempo, Tekrar Sayısı
MAY-RA : Marmara Yat Rallisi
MCK : Merkez Ceza Kurulu
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MEBTTK : Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
MET : Metabolic Equivalent/Metabolik Denklik
MHK : Merkez Hakem Kurulu
MIPTC : Male International Professional Tennis Council/Uluslararası Erkek Profesyonel Tenis Konseyi
MLB : Major League Baseball/Büyük Beyzbol Ligi
MMEFR : Maximal Mid-Expiratory Flow Rates/Orta Solunum Maksimum Soluk Verme Değerleri
MMPI : Minessota Multiplicity Personality Inventory/Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
MR : Manyetic Resonance/Manyetik Rezonanz
MSSE : Medicine and Science in Sports and Exercise/Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim
MTA : Maden Tetkik Arama

N
NABC : National Association of Basketball Coaches/Ulusal Basketbol Koçları Birliği
NAGA : National Amputee Golf Association/Ulusal Ampüte Golf Birliği
NAHNIR : National Athletic Head and Neck Injury Registry/Ulusal Spor Baş ve Boyun Yaralanmaları Kayıdı
NAIA : National Association of Intercollegiate Athletics/Ulusal Kolejler Spor Birliği
NASL : North American Soccer League/Kuzey Amerikan Futbol Ligi
NATA : National Athletic Trainers Associations/Ulusal Spor Çalıştırıcıları Birliği
NAYRU : North American Yacht Racing Union/Kuzey Amerikan Yat Yarış Birliği
NBA : National Basketball Association/ Ulusal Basketbol Birliği
NBDL : National Basketball Development League/ Ulusal Basketbol Geliştirme Ligi
NBL : National Baseball League/Ulusal Beyzbol Ligi
NCAA : National Collegiate Athletic Association/Ulusal Kolej Spor Birliği
NCBNA : National Collegiate Baseball Writers Association/Ulusal Kolej Beyzbol Yazarları Birliği
NEBL : North Eastern Basketball League/Kuzey Doğu Basketbol Ligi
NEISS : National Electronic Injury Surveillance System/Ulusal Electronic Yaralanma Gözetim Sistemi
NESRA : National Employee Services and Recreation Association/ Ulusal İşçi Servisi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
NF : National Federation/Ulusal Federasyon
NFL : National Football League/ Ulusal Futbol Ligi
NFR : National Federation of Rodeo/Ulusal Rodeo Federasyonu
NFSHSA : National Federation of State High School Association/ Devlet Liseler Birliği Ulusal Federasyonu
NFWT : National Foundation Wheelchair Tennis/Ulusal Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
NGO : Non-Governmental Organization/Sivil Organizasyon
NHL : National Hockey League/ Ulusal Hokey Ligi
NHSACA : National High School Athletic Coaches Association/ Ulusal Lise Spor Koçları Birliği
NHSIR : National High School Injury Registry/Ulusal Lise Yaralanmaları Kayıdı
NHSRA : Natinoal Handicapped Sports and Recretaion Association/ Ulusal Handikaplılar Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health/ Ulusal Mesleki Emniyet ve Sağlık Enstitüsü
NISSS : National Institute for Sports Science and Safety/Ulusal Spor Bilimleri ve Güvenliği Enstitüsü
NJCAA : National Junior Collegiate Athletics Assocation/Ulusal Gençler Kolej Spor Birliği
NLP : Neuro Linguistic Programme/Sinir Dili Programı
NOA : National Olympic Academy/Ulusal Olimpik Akademi
NOC : National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri
NOCSAE : National Operating Committee on Standarts for Athletics Equipment/Spor Gereçleri Standartları Ulusal İş İdaresi Komitesi
NOCT : National Olympic Committee of Turkey/Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
NOSI : New International Sports Order/Uluslararası Yeni Spor Tüzüğü
NSC : National Sports Council/ Ulusal Spor Konseyi
NSCA : National Strength and Conditioning Association/Ulusal Kuvvet ve Kondisyon Birliği
NSF : National Sanitation Foundation/Ulusal Hıfzısıhha Vakfı
NSGB : National Sport Governing Body/Ulusal Spor Düzenleme Topluluğu
NSPF : National Swimming Pool Foundation/Ulusal Yüzme Havuzu Vakfı
NSPI : National Spa and Poll Institute/Ulusal Kaplıca(Termal Sular) ve Havuz Enstitüsü
NSSF : National Shooting Sports Foundation/Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı;National Scholastic Sports Foundation/Ulusal Skolastik Sporlar Vakfı
NWA : National Wellness Association/ Ulusal Sağlık Birliği
NWAA : National Wheelchair Athletic Organization/Ulusal Tekerlekli Sandalye Spor Organizasyonu
NWM : National Wheelchair Marathon/ Ulusal Tekerlekli Sandalye Maratonu
NYSSF : National Youth Sports Safety Foundation/Ulusal Gençlik Sporları Güvenliği Vakfı

O
OBC : Oceania Basketball Confederation/Okyanusya Basketbol Konfederasyonu
OCA : Olympic Council of Asia/ Asya Olimpik Konseyi
OCOG : Organization Committee of Olympic Games/Olimpik Oyunlar (Olimpiyat Oyunları) Düzenleme Komitesi
ODK : Olimpiyat Düzenleme Komitesi
OECS : Organization of Eastern Caribbiean States/Doğu Karayip Devletleri Organizasyonu
ODEPA : Organizacion Deportiva Panamericana/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
OFC : Oceania Football Confederation/Okyanusya Futbol Federasyonu
OG : Olympic Games/Olimpiyat Oyunları
OİBSGM : Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
OMOC : Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti
ONOC : Ocenia National Olympic Committees/Okyanusya Ulusal Olimpiyat Komiteleri
OR : Olympic Record/Olimpiyat Rekoru
OSHA : Occupational Safety and Health Administration/Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi
OTAB : Olympic Television Archive Bureau/Olimpik Televizyon Arşiv Bürosu

P
PADI : Professional Association of Diving Instructors/Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği
PASO : Pan-American Sports Organization/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
PC : Phosphocreatin/Fosfokreatin
PCPFS : President’s Council on Physical Fitness and Sports/Fiziksel Uygunluk ve Spor Başkanlık Konseyi
PEFR : Peak Expiratory Flow Rates/ Ekspirasyon Akımı Pik Değeri(Oranı)
PES : Pediatric Exercise Science/ Pediatrik Egzersiz Bilimleri
PFD : Personal Floatation Device/ Kişisel Yüzer Makinası(Aleti)
PFDK : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
PNF : Proprioceptive Neuromuscular Facilitaiton
POMS : Profiler of Mood State/Duygu - Durum Ölçer
PRE : Progressive Resistance Exercise/Artan Direnç Egzersizleri
PSİ : Profesyonel Spor İdaresi
PSVT : Paroxysmal Supraventricular Tachycardia/Paroksimal Supraventriküler Taşikardi

R
RICE : Rest, Ice,Compression and Elevation/Dinlenme, Buz, Kompres ve Yüksekte tutma
RICED : Rest, Ice,Compression, Elevation and Diagnosis/Dinlenme, Buz, Kompres, Yüksekte tutma ve Teşhis
RM : Repetition Maximum/ Maksimum Tekrar
RV : Residual Volume/Yedek Hacım

S
SAD : Spor Adamları Derneği
SCAT: Sport Competition Anxiety Test/Spor Müsabakaları Anksiyete Testi
SCSPF: Sualtı, Can kurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
SDE : Spesifik Dinamik Etki
SESAM : Sporcu Eğitim Sağlık Araştırma Merkezi
SFDB : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
SGMA : Sporting Goods Manufacturers Association/Spor Giyim Üreticileri Birliği
SHR : Sport History Rewiev/Spor Tarihi Dergisi
SIPP : Sports Injury Prevention Program/Spor Yaralanmaları Önleme Programı : Sports Medicine Bulletin/Spor Tıp Bülteni
SMCC: Sports Medicine Council of Canada/Kanada Spor Tıp Konseyi
SOS: Sum of Skinfolds/Toplam Deri Kıvrımı(Kalınlığı)
SPTSAPTA: Sports Physical Therapy Section of the American Physical Therapy Association/Amerikan Fiziksel Terapi Birliği Spor Fiziksel Terapi Bölümü
SRI: Sponsorship Research International/Uluslararası Sponsor Araştırması
SSJ: Sociology of Sport Journal/Spor Sosyolojisi Dergisi
ST: Slow-Twich Fiber/Yavaş Kasılan Kas Lifi
STAI: State Trait Anxeity Inventory/Sürekli Kaygı-Durum Envanteri
STPD: Standart,Temperature and Pressure,dry/Kuru Standart Sıcaklık ve Basınç
SV: Stroke Volume/Atım Hacmi
SWD: Short Wave Diathermy/Kısa Dalga Diatermi

T
TA : Tansiyon Arteriyel
TAAF : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
TAF : Türkiye Atletizm Federasyonu
TASKK : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
TAYK : Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü
TBF : Türkiye Basketbol Federasyonu;Türkiye Boks Federasyonu;Türkiye Binicilik Federasyonu;Türkiye Briç Federasyonu;Türkiye Badmington Federasyonu;Türkiye Bilardo Federasyonu
TBSF : Türkiye Buz Sporları Federasyonu
TBTF : Türkiye Bisiklet ve Triatlon Federasyonu
TCF : Türkiye Cimnastik Federasyonu
TDF : Türkiye Dağcılık Federasyonu
TEF : Türkiye Eskrim Federasyonu
TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
TEPE : Teaching Elementary Physical Education/Fiziksel Eğitime Başlangıç Öğretimi
TESYEV : Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı
TFF : Türkiye Futbol Federasyonu
TFFHGD : Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği
TGF : Türkiye Güreş Federasyonu; Türkiye Golf Federasyonu
TGSDF : Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
TGV : Türk Güreş Vakfı
THF : Türkiye Hentbol Federasyonu;Türkiye Halter Federasyonu
THISF : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu
THR : Target Heart Rate/Hedef Kalp Vurum Sayısı
TİCİ : Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı
TİESF : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
TİF : Türkiye İzcilik Federasyonu
TJK : Türkiye Jokey Kulübü
TJKAF : Türkiye Judo,Kuraş ve Aikido Federasyonu
TKF : Türkiye Kayak Federasyonu;Türkiye Kürek Federasyonu; Türkiye Karate Federasyonu
TKV : Türk Kayak Vakfı
TKRF : Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu
TLC : Total Lung Capacity/Toplam Akciğer Kapasitesi
TMOK : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
TMTF : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOK : Türkiye Okçuluk Federasyonu
TOMSFED : Türkiye Otomobil ve motor Sporları Federasyonu
TRH : Thyroid Regulating Hormone/Triod Düzenleyen Hormon
TS : Trabzonspor
TSCSPF : Türkiye Sualtı, Can Kurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
TSE : Türk Standartlar Enstitüsü
TSF : Türkiye Satranç Federasyonu
TSH : Thyroid Stimulating Hormon/Troid Uyarıcı Hormon
TSHD : Türkiye Spor Hekimleri Derneği
TSK : Türk Spor Kurumu
TSKN : Türk Spor Kurumu Nizamnamesi
TSP : The Sport Psychologist/Spor Psikologu
TSV : Türk Spor Vakfı
TSYD : Türkiye Spor Yazarları Derneği
TTF : Türkiye Tenis Federasyonu; Türkiye Teakwondo Federasyonu
TTSSF : Türkiye Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu
TÜBGEV : Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFAD : Türkiye Futbol Adamları Derneği
TÜRDOK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Dökümantasyon Merkezi
TÜSF : Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu
TÜTEGEV : Türk Tenisini Geliştirme Vakfı
TV : Tidal Volüm/Tidal Hacım
TWIF : Tug of War International Federation/Uluslararası Halat Çekme Federasyonu
TVF : Türkiye Voleybol Federasyonu
TVGFF : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu
TVV : Türkiye Voleybol Vakfı
TYASF : Türkiye Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu
TYF : Türkiye Yelken Federasyonu
TYV : Türkiye Yelken Vakfı


U
UCI : Union Cycliste Internationale/ Uluslararası Bisiklet Birliği
UCLA : Universty of Colifornia,Los Angeles/Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles
UEFA : Union of European Football Association/Avrupa Futbol Birlikleri(Federasyonları) Birliği
UIAA : Union Internationale des Associations d’Alpinisme/ Uluslararası Alpinizm (Dağcılık ve Tırmanma) Birlikleri Birliği
UIM : Union Internationale Motonautique/Uluslararası Motonautique Birliği
UIPM : Union Internationale de Pentathlon Modern/Uluslararası Modern Pentatlon Birliği
UIPMB : Union Internationale de Pentathlon Modern et Biathlon/ Uluslararası Modern Pentatlon ve Biatlon Birliği
UIT : Union International de Tır/Uluslararası Atıcılar Birliği
ULEB : Union De Ligas Europea Baloncestro/Avrupa Basketbol Ligleri Birliği
UOK : Uluslararası Olimpiyat Komitesi
U.R.T.I : Upper Respiratory Tract Infection/Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
USAFS : United States Armed Forces Sports/ Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Sporları
USBL : United States Basketball League/Birleşik Devletler Basketbol Ligi
USF : Uluslararası Spor Federasyonları
USNA : United States National Archives/Birleşik Devletler Ulusal Arşivi
USOC : United States Olympic Committee/Birleşik Devletler Olimpiyat Komitesi
USÖ : Uluslararası Spor Örgütü
USPTR : United States Professional Tennis Registery/Birleşik Devletler Profesyonel Tenis Sicili
USSF : United States Soccer Federation/Birleşik Devletler Futbol Federasyonu
USSRA : United States Squash Racquets Association/Birleşik Devletler Squasch Raket Birliği
USTA : United States Tennis Association/Birleşik Devletler Tenis Birliği

V
V : Volüm/Hacım
VA : Vücut Ağırlığı
VAD : Voleybol Antrenörler Derneği
VC : Vital Capacity/Kapasite
VIA : Virtual Imaging Alliance/Sanal Görüntüleme Birliği
VLDL : Very Low Density Lipoprotein/ Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein
VTB : Veteran Tenisciler Birliği
VTR : Video Tape Recording/Video Teyp Kayıdı
VYO : Vücut Yağ Oranı
VYY : Vücut Yağ Yüzdesi

W
ABC : World Association of Basketball Coaches/Dünya Basketbol Koçları Birliği
WAGC : World Amateur Golf Council/ Dünya Amatör Golf Konseyi
WBF : World Bridge Federation/Dünya Briç Federasyonu
WBGT : Wet Bulb Glove Temperature/Islak Ampul Eldiven Sıcaklığı
WCA : Wellness Councils of America/ Amerikan Sağlık Konseyi
WCBS : World Confederation of Billiards Sports/Dünya Bilardo Sporları Konfederasyonu
WCF : World Curling Federation/Dünya Curling Federasyonu
WE : Work Energy/İş Enerjisi
WHO : World Health Organisation/ Dünya Sağlık Örgütü
WIPTC : Women International Professional Tennis Council/ Uluslararası Kadınlar Profesyonel Tenis Konseyi
WITA : Women International Tennis Association/Uluslararası Kadınlar Tenis Birliği
WKF : World Karate Federation/Dünya Karate Federasyonu
WNBA : Women National Basketball Association/Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği
WOA : World Olympians Association/ Dünya Olimpian Derneği
WR : World Records/Dünya Rekoru
WSF : World Squash Federation/ Dünya Squash Federasyonu; Women’s Sports Foundation/ Kadınların Spor Vakfı
WSSF : Women’s Shooting Sports Foundation/Kadınlar Atış Sporları Vakfı
WTF : The World Teakwondo Federation/Dünya Teakwando Federasyonu
WWF : World Wrestling Federation/Dünya Güreş Federasyonu

X
XL : Extra Large
X-ray : Röntgen

Y

YM : Yağ Miktarı
YMCA : Young Men’s Christian Associaton/Genç Erkekler Hristiyan Birliği
YRA : Yacht Racing Association/Yat Yarışları Birliği
YWCA : Young Women’s Christian Association/Genç Bayanlar Hristiyan Birliği
YVA: Yağsız vücut ağırlığı
Bilgi Güçtür ,Paylaştıkça Büyür !__________ 1273594 ziyaretçi (6505273 klik) __________Paylaşmaya Devam Ediyoruz :))
ONLİNE , STAND UP , TİYATRO , OYUNLARI , SHOW , GÖSTERİLERİ , FULL , İZLE , METİN , TEXT , SENARYO , HİKAYELER , MASALLAR , KARİKATÜRLER , BELGESELLER , BİYOGRAFİSİ , TARİHİ , DÖKÜMANI , CANLI , KOMİK , EĞLENCELİ , 0YUNU , TİYATROSU , TEXTLERİ

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol