http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE
Ip Adresin:44.201.95.84Bugün:12Online: Tıklanma:91Burdasın:DÄ°NLER

Loading

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE

DİNLER

BARNABAS İNCİLİ (BARNABA)
(Hz.Muhammed'in müjdelendiği yasak İncil.)İncil nüshalarından aslına en yakın olanı.Oniki Havari'den biri olup olmadığı ihtilaflı olan Barnaba, aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl a…
 
Magdalalı(Mecdelli) Meryem Kimdir?
1945 yılında Mısır’ın Nag Hammadi kentinde kayalıklar arasında ortaya çıkarılan Nag Hammadi belgeleri diye adlandırılan kutsal el yazmalarıyla Hıristiyanlık áleminde büyük bir tartışma başlamasına ned…
 
Sion - Gül Haç tarikatı
Da Vinci Şifresinin desteklediği genel bilgi:Hıristiyanlık içinde yer alan ancak agnostik Hıristiyanlar olarak tanımlanan gizli oluşumlar özü itibarıyla aynı. Tapınak Şövalyeleri, Sion Tarikatı ve Gül…
 
Kuran'da kıyamet alametleri
Hemen hemen herkes kıyamet ile ilgili olarak korkunç şeyler duymuştur.Bunların çoğu kulaktan dolma bilgilerdir ve kulaktan kulağa dolaştığı için bir çok değişimler göstererek farklı anlatımlar ve hata…
 
Besmelenin bilinmeyen sırları
Kuranı kerim hakkında milyonlarca bilinmedik bilhgiler vardır,yüce kitap bir mucizedir ve hergün bir mucizesini keşfeder ve hayretler içerisinde kalırız.Burada BESMELENİN hakkında ilginç bir bilgi ver…
 
Opus Dei tarikatı
Opus Dei tarikatı Katolik kilisesi içindeki en gizemli ve en tartışmalı güçtür. Dan Brown’un Da Vinci Şifresi kitabını okuyanlarınız Opus Dei’yi, müridinin radikal tavırlarıyla öne çıkan bir dini kuru…
 
Sangreal- Kutsal Kase
Sansasyon yaratan "Da Vinci Şifresi" adlı kitaba göre,Kutsal Kase, Son Akşam Yemeği’nde İsa'nın içmek için kullandığı ve Arimatea’lı Yusuf’un çarmıha gerilen İsa’…
 
Kıyamet Gerçeği
Kıyamet:Kalkmak,doğrulmak,dikilmek gibi sözlük anlamları bulunan bu sözcük din terimi olarak;Kainatın Allah tarafından belirlenen zamanda yok olmasını ve bu yok oluşunun ardından yenidendiriltilmesi a…
Nuh Tufanı
  Her şey, Sir Leonard Wooley isimli amatör bir İngiliz arkeoloğun Mezopotamya'da yaptığı kazılar sırasında başlamıştı. Ele geçen bulgular, o güne kadar bir efsane gözüyle bakılan Nuh Tufanıyla bağla…
 
Hinduizm (Brahmancılık)
Hinduizm çok kapsamlı ve geniş bir dindir. En üstte bulunan Realite'ye tapar ve bütün insanların er geç gerçeği fark edeceğini belirtir. Ebedi bir cehennem ve lanetlenme diye bir şey yoktur. Tek tanrı…
 
Bahailik
Bahai dininin kurucusu, Bahaullah Mirza Hüseyin Ali adlı bir İranlıdır. 12 Kasım 1871'de İran'ın Tahran kentinde dünyaya gelen Bahaullah, sürgünde bulunduğu Akka'da (1892) yaşamın yitirdi. Soyu, Türk …
 
Afrika Dinleri
Afrika insanının dinsel dünyası Avrupalılarınkinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte Avrupa dininin temelinde yatan birçok kavramda Mısır, Hint ve Avrupa etkisini birarada görmek mümkündür. Bu nede…
 
Hurifilik
Fatih'in yaktırdığı Matrix tarikatı,Da Vinci modası bizdeki esrarlı örgütleri unutturdu. İşte Fatih'in diri diri yaktırdığı tarihin ilk Matrix'çileri, İran taraflarında, 14. asırda "Hurufilik" denilen…
 
Hiristiyanlık,Paganizm ve Mitraizm
Hiristiyanlık bir çok din ve inanıştan izler taşır en çok pagan tanrılarından ve mitra dininden etkilendiği görülür.“Mitra” ifadesi ilk olarak, MÖ 1800 veya daha da eskiye ait Hindu kutsal…
 
Dinlerin Ortak Noktaları
Din, kaynak itibarı ile ve mahiyet itibarı ile hayat ve biyoloji ile özdeş olduğundan o da hayat gibi sadece bir tanedir. Fakat çeşitleri ve şekilleri renkli renkli ve değişik olur; yani ihtiyaca bina…
 
İnciller
LUKA İNCİLİ Dört İncil’den biridir. Yazarı Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir aileden gelir. Luka’nın kaynakları hem yazılı kaynaklardır hem de İsa ile birlikte bulunmuş olanların sözlü şahitliğidir. …
 
Rose-Croix (Gül-Haç) tarikatı
Esrarengiz Rose-Croix (Gül-Haç) cemiyetinin tarihini bilmek için 17. asrın başında Avrupa’da varlığını kanıtlayan eski belgelere danışmak şarttır. Bu belgeler arasında en önemlisi yazarları meçhul ola…
 
Barnaba İncili i gerçeği
Barnabas İncili son peygamberin geleceğini ve allahın bir olduğunu bildirmekte ve teslisi yalanlamaktadır. bugünkü İncillerde ve ahd-i atikte de, bütün tahriflere rağmen, İsadan sonra bir peygamber ge…
 
Sodom ve Gomorra Şehirleri
Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı; ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını altüst etti. TEKVİN 19:24-25 Sodom ve…
 
Vatikanın Diğer Yüzü
Günümüzde Vatikan diye bilinen yerleşim alanı yeryüzündeki tek “Tanrı–Kenti” statüsündedir. Vatikan bu özelliği nedeniyle “Kutsal–Kent”tir. Bu Tanrı–Kenti aynı zamanda bir “Devleti” içinde barındırır.…
 
Barnaba İncili-2
İncil nüshalarından aslına en yakın olanı.Oniki Havari'den biri olup olmadığı ihtilaflı olan Barnaba, aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph (Yusuf)'tur. Barnaba ise "tesell…
 
Beytlehem Yıldızı
İsa, Kral Hirodes'in günlerinde Yahudiye Beytlehem'inde doğduğu zaman, işte, Şark'tan Yeruşalim'e müneccimler gelip dediler: "Yahudiler'in kralı doğan zat nerededir, çünkü onun yıldızını Şark'ta gördü…
 
Talmud Nedir?
Talmud (İbranice: תלמוד), Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden müteşekkildir. Talmud…
 
Pavlus
Milâdî 5-67 yıllarında yaşayan yahudi asıllı, hıristiyanlığı aslî ve tehvid çizgisinden çıkarıp, teslis gibi temel dogmaları oluşturmuş, kiliseler kurmuş ve hıristiyanlığı teşkilâtlandırmış kişidir. B…
Kabala
İsrailoğuları'nın Mısır'dan çıkışı, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Bundan tahminen 3.200 yıl önce gerçekleşmiş olan bu olay, günümüze kadar uzanan bazı akımla…
 
İsa ve Eseniler
İsa, Musa'nın öğretisinin Ezoterik yönünü yüzyıllardır bünyesinde barındıran Esenniler arasında dünyaya geldi. Yahudilikteki dinsel yozlaşmadan uzak kalabilmek için Esenniler Yehuda çölündeki Kumran'a…
 
Ölü deniz yazmaları(Kurman Kitabeleri)
1947 de bir Bedevi çoban, Ölü Deniz kenarında otlattığı keçilerinden biri, bir mağaraya girince, onu çıkarak için bir taş atar. Kırılan bir küp sesi.... Küpten, altın değil, bezlere sarılmış kağıt tom…
 
DRUİDLER
Druidler kısaca Kelt rahipleri olarak tanımlanırlar. Druidlerin Kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir . Toplumsal bir çok olayda rol oynadıkları gibi dağınık olan Kelt kabileleri arasında birleş…
Stand Up/Tiyatro/Belgesel/Comedya/Koca Kafalar/Olacak O Kadar/Fıkralarla Türkiye/Komedi Dans üçlüsü/İcatlar Ve KeşiflerFerhan Şensoy - ortaoyuncular / Devekuşu Kabare - Zeki Alasya Metin Akpınar / Nejat Uygur / Bir Demet Tiyatro / Erkan Güneş / Ali Poyrazoğlu / Sİvilceli Hikayeler / Ayıp ettik / arslanköy / 7 Kocalı Hürmüz / Göynücek ÇPL / Bir Komedi / Köknar Köyü / 24 Kasım / Bayrağın Gölgesinde / İTA Tiyatro / Yobaz Tiyatro Oyunu / Anadolar Tiyatro / Kara Şimşek Tiyatro / Artiz Mektebi / Köknar Köyü Tiyatro / Terminal / Düğün Yada Davul / İBAL Tiyatro Klübü / Bir Komedi Tiyatro / Sürçü Lisan Tiyatro / Gözcüler İÖÖ Tiyatro Gösterisi /M.A ÜNİ Egitim Fakültesi Örenci. Tiyatro / Okul Tiyatro Oyunu / Bir Bayrak Dalgalandı Tiyatro Oyunu / Töre / Fethiye İÖÖ Tiyatro Oyunu / OSLO Kutlu Doğum Etkinlikleri Tiyatro Gösterisi / Mahkeme Tiyatro Oyunu / Eşsiz Yürek Tiyatro Oyunu /Gulnihal -Radyo tiyatrosu / Canlı Maymun Lokantası tiyatro  / Nizip Ülkü Ocaklarının düzenlediği Tiyatro  oyunu / YETER TİYATRO / POLİS TİYATRO / ÖlülerDE  Konuşmak İsterler (Ankara) / Biz Boşanıyoruz tiyatro / 2006 - Salaklar Sofrası / POLİS HAFTASI TİYATRO OYUNU / RADYO TİYATROSU /   HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI /TİYATROCULAR DÖNEMİ(1921-1939) OKUMAKTAN ZARAR GELMEZ / PARASIZ YAŞAMAK PAHALI / hazro adım tiyatro(köyün delisi) / BURSA ÇINAR LİSESİ TİYATRO HATIRASI / Mucizeler Komedisi / YarımstaT Komedi Stanup tiyatro /MEVLANA TİYATRO G.İ.S. / Son Mektup tiyatro oyunu / Fırtına Öncesi Cepsizlik / çanakkale geçilmez hamid süreyya / Bingöl-ün Türküsü / Topragimin RenkleriKaynarca Tiyatrosu / Taşova Lisesi 11. Sınıflar Tiyatro Etkinliği 2009 / Çanakkale Destanı Tiyatrosu / madem kadınım niye ölmüyorum tiyatro / Kirazlı Köyü Tiyatro Gösterimi / Bafra Sağlık Meslek Lisesi Tiyatro Ekibi / V. Frank TİYATRO OYUNU / köy enstütüleri tiyatro oyunu / NURHAK TOPLAMA TAKIMI TİYATROSU / Rumuz Goncagül / söke avşar ilköğretim okulu tiyatro /İLHAMİ REYHANTURAN İ.Ö.O. / HASTASIYIZ TİYATRO OYUNU / ALLAH'IN DEDİĞİ  OLUR / GÖKTEN ÜÇ YILDIZ KAYDI / MAHŞER SESSİZLİĞİ / ÇANAKKALE ZAFERİ / TİYATRO DİAGONAL1234567890   / standup / cem yılmaz / ata demirer / recep demirkaymak / atalay demirci / ali tuncay / tarkan bulut / yılmaz erdoğan / acil güldürü / yarım stad komedi
Bilgi Güçtür ,Paylaştıkça Büyür !__________ 1459325 ziyaretçi (6783156 klik) __________Paylaşmaya Devam Ediyoruz :))
ONLİNE , STAND UP , TİYATRO , OYUNLARI , SHOW , GÖSTERİLERİ , FULL , İZLE , METİN , TEXT , SENARYO , HİKAYELER , MASALLAR , KARİKATÜRLER , BELGESELLER , BİYOGRAFİSİ , TARİHİ , DÖKÜMANI , CANLI , KOMİK , EĞLENCELİ , 0YUNU , TİYATROSU , TEXTLERİ

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol