http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE
Ip Adresin:3.237.27.159Bugün:45Online: Tıklanma:76Burdasın:Söyleyiş Yanlışları

Loading

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE

Söyleyiş Yanlışları

Diksiyon Bozuklukları Nedenleri  ---   Hitabet Çeşitleri Etkili Anlatımın Özellikleri  ---   Etkili Konuşmanın Özellikleri Diksiyon Yetersizlikleri  ---   Etkili Anlatımın Özellikleri Diksiyon --- Konuşmada Hız Konuşmada Tartım Solunum ve Seslenme Vücut Dilinin Kullanılışı   ---- Tonlama Alıştırmaları  ----   Güzel ve Etkili Konuşma Söyleyiş-Fonetik Alıştırmalar --   Boğumlama Alıştırmalar ---  Durak Ulama ----  Vurgu Çeşitleri  ---  DİKSİYON ÇALIŞMALARI  ----  Söyleyiş Yanlışları

SÖYLEYİŞ YANLIŞLARI

YAZILIŞ              YANLIŞ SÖYLEYİŞ        DOĞRU SÖYLEYİŞ
ağz(ı),                          ağız(ı),                          ağz(ı)
ahize,                           ahi:ze,                          a:hize
akil ,                            akıl,                             a:qil
alerji,                            allerji,                           alerji
alüminyum,                   aliminyum,                    alüminyum
Alp (kişi adı),                Al'p,                             Alp
ambülans,                    ambulans,                    ambül'ans
antrenman,                   antreman,                     antrenman
arabesk,                       arabeks                        arabesk
asâ,                             a:sa: ,                          asa:
asidi,                            asiti,                            asidi
atıf,                              a:tıf,                             atıf
ayar,                            a:yar,                           ayar
ciddî,                            citti:,                            ciddi:
Çekiç Güç'ün,               Çekiç Güçün,                Çekiç Gücün
dahi (da/de),                 da:hi,                           dahi
detektif,                        dedektif,                       detektif
direkt,                          direk,                           direkt
doküman,                     döküman,                     doküman
duhul,                           dühul,                           duhul'
duka,                           düka,                           duqaa
egemenlik,                    eğemenlik,                    egemenlik
egzoz,                          eksos,                          egzoz
emlâkçi,                       emlaqçı,                       eml'akçi
entelektüel,                   entellektüel,                  entelektüel
film,                             filim,                            film
gardrop,                        qardolap,                      gardırop
gazabı,                         gaza:bı,                        gazabı
gazete,                         gaste,                          gazete
hak etmek,                   hakketmek,                  haq etmek
hayır,                           ha:yır,                          hayır
herkes,                         herkez,                         herkes
hibe,                            hi:be,                           hibe
hukuku,                        huquğu,                        huququ
hulâsa,                         hul'asa:,                       hul'a:sa
ıstırap,                          ızdırap,                         ıstırap
içtima,                          iştima:,                         içtima:
inkılâp,                         inkil'ap,                         inqıl'ap
inisiyatif,                      insiyatif,                       inisiyatif
jimnastik,                     cimnastik,                    jimnastik
kâğıt,                           qağıt,                           kağıt
karakter,                       qarekter,                       qaraqter
katil (öldürme),              qa:til,                           qatil
kelime,                         keli:me,                        kelime
kesin,                           kesi:n,                          kesin
kompetan,                    qompedan,                   qompetan
komünizm,                   qominizm,                    qomünizm
kupür,                          küpür,                          qupür
lâik,                             l'a:ik,                            l'aik
lise,                             li:se,                            lise
mahzur,                        mahsur,                        mahzur
maiyet,                         ma:iyet,                        maiyet
makam,                        ma:qam,                       maqam
mantıkî,                        mantı:ki:,                      mantıqi:
marul,                          ma:rul,                         marul
mekanizma,                  makanizma,                  meqanizma
mevkisi,                       mevki:si                       mevqii
mevzisi,                       mevzi:si,                      mevzii
mizah,                          mi:zah,                        mizah
mubayaa,                     mübaya,                       mubayaa
muhalefet,                    muhalefet,                    muha:lefet
mukim,                         mu:kim,                        muqi:m
muvaffakıyet,                muaffakiyet,                 muvaffaqıyet
mütevazi,                     müteva:zi,                    müteva:zı
müteahhit,                    mütayit,                        müteahhit
kontrol,                         qontrol,                         kontrol'
lâboratuvar,                  l'abaratuar,                    l'aboratuvar
loğusa,                         l'ohusa,                        l'oğusa
nüfuz,                          nüfus,                          nüfuz
orijinal,                         orjinal,                          orijinal'
panorama,                    panaroma,                    panorama
parlamento,                  parlemento,                  parlâmento
pitoresk,                       pitoreks                        pitoresk
program,                       proğram,                       program
rakip,                           ra:kip,                          raqip
sac (metal),                  saç                              sac
sahlep,                         sa:lep,                          sahlep
salık vermek,                sağlıq vermek               salıq vermek
sandviç,                       sandaviç,                     sandviç
sol (nota),                     sol,                              sol'
sun'î,                            su:ni:,                          sun'i:
tasfiye,                         tasviye,                        tasfiye
tokad(ı),                        toqat(ı),                        toqad(ı)
üniversite,                    ünüversite,                   üniversite
virtüoz,                         virtiöz,                          virtüoz
voleybol,                      veleybol,                      voleybol
yakından,                     yaqi:nen,                      yaqından
yalnız,                          yanlız,                          yalnız
yanlış                           yalnış                           yanlış
zarif,                            za:rif,                           zarif
Zelanda,                       Zell'anda,                      Zel'anda
(zıt>) zıddı,                   zıttı,                             zıddı

Bilgi Güçtür ,Paylaştıkça Büyür !__________ 1459251 ziyaretçi (6782829 klik) __________Paylaşmaya Devam Ediyoruz :))
ONLİNE , STAND UP , TİYATRO , OYUNLARI , SHOW , GÖSTERİLERİ , FULL , İZLE , METİN , TEXT , SENARYO , HİKAYELER , MASALLAR , KARİKATÜRLER , BELGESELLER , BİYOGRAFİSİ , TARİHİ , DÖKÜMANI , CANLI , KOMİK , EĞLENCELİ , 0YUNU , TİYATROSU , TEXTLERİ

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol