http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/
http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/ http://standuptiyatroizle.tr.gg/

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE
Ip Adresin:35.168.110.128Bugün:253Online: Tıklanma:2112Burdasın:ASTROLOJÄ° NEDÄ°R

Loading

ONLİNE STAND UP TİYATRO OYUNLARI SHOW GÖSTERİLERİ FULL İZLE

ASTROLOJİ NEDİR

1-SAYFA 2-SAYFA 3-SAYFA 4-SAYFA 5-SAYFA 6-SAYFA 7-SAYFA 8-SAYFA 9-SAYFA

ASTROLOJİ NEDİR

Astroloji_nedirAstroloji, gök cisimlerinin incelenmesine dayanan bir gözlem ve istatistik ilmidir.

Tarihin bilinen en eski çağlarından bu yana bilinen hiçbir kehanet metodu insanları astroloji ölçüsünde ilgilendirmemiştir.

Çeşitli ülkelerde ve zamanlarda birçok kehanet metodu türeyip yayılmıştır. Mesela Çin’de Yi King Ching, Ortadoğu'da Remil ve Batı'da da Tarot yaygın kehanet metotları olmuşlardır. Bu gibi sistemlerden başka hemen hemen her yerde suya temasta bulunarak kehanette bulunmak gibi metotlar da mevcuttur, fakat bunlar geniş sistemler değil de kısmi falcılık metotlarıdır. Yukarıda sayılan kehanet metotlarından. Yi King basit bir falcılık metodundan ziyade insanlara bazı tavsiyelerde bulunan ve tutulacak en uygun yolu işaret eden bir sistemdir. Yi King mutlak kaderi söylemez. Zamanın, ne şekilde hareket etmeye daha uygun olduğunu bildirir. Diğer sistemler ise ne derece Ezoterik tradisyonel olurlarsa olsunlar gene de kolay müracaat edilen birer fal türü olmaktan ileriye gidememişlerdir.

Astroloji'ye gelince o, diğer emlerin topundan daha fazla kabul görmüş ve yayılmıştır. Dünyanın her yerinde, o bölgeye has bir falcılık varken onun yanı sıra Astroloji de mevcut olmuştur. Astroloji'nin diğer kehanet metotlarından büyük farklılıkları vardır, mesela Müslümanlık bütün falcılık faaliyetlerini yasaklarken astrolojiye kabul göstermiştir.

Eski Araplarda ve Osmanlı İmparatorluğu'nda astroloji. İlmi nücüm ismiyle uygulanmıştır. İlmi nücum, astronomi ile karıştırılmasın. Astronomi ayrı bir bilim dalı olarak mevcuttu ve ilmi heyet denilirdi. Arap Osmanlı saraylarında daima bir müneccimler grubu barındırılmıştır. Müneccim ismi de şimdiki astrolog isminin eski karşılığıdır. Müneccimler bir zaman basit falcılar statüsünde olmamışlar ve daima saygı görmüşlerdir..

Basit iskambil falı, kahve falı v.s. gibi şeyler hariç tutulursa Remil, Yi King ve Tarot gibi büyük sistemlerin daima bazı esoterik ve tradisyonel ilan olmuştur. Bu gibi sistemlerin nasıl ve niye çalıştığına dair birçok teori ileriye sürülmüştür. Mesela modern psikoloji ilminin kurucularından; olan Kari Gustav Jung bu metodları incelemiş ve onların işleyişlerini kendi geliştirdiği senkronizasyon teorisi ile izah etmeye çalışmıştır. Bu teoriye göre Evren'deki her şeyle diğer her şey arasında bir uyumluluk, eşzamanlılık vardır. Bir yer ve zamanda, bir olay olacaksa, bununla senkronize olarak başka bir zaman veya yerde de başka bir olay olmaktadır.

Tarot destesinden çekilen kartların sıralanışı, Yi King için havaya atılan bozuk paraların düşüşü ve Remil için atılan noktaların sıralanışı hep bu senkronizasyonla ilgilidir. Aslında bu görüş astroloji'ye de tam olarak uygundur. Astroloji'nin anlatmaya çalıştığı birçok olay ve durum da ve gezegenlerin sıralanışıyla senkronizedir.

Kehanet metotlarının işlemeleri hakkında başka izahlar da vardır metotların bazı uygulayıcıları, kehanet sisteminin çalışabilme muhakkak olarak o sistemle ilgili bazı bedensiz varlıkla mesela Remil için toprak cinleri.) irtibat içinde olmak gerektiğini ileriye sürerler. Bundan başka sistemi kullanan kişilerin de bir dereceye medyum olmaları gerektiği söylenir.

Astroloji'de durum çok farklıdır. Astroloji, gök cisimlerinin incelenmesine dayanan bir gözlem ve istatistik ilmidir. Herhangi. Astroloji ile uğraşması için ne bazı esrarengiz inisiyasyonlar, ne es bilgiler, ne bazı bedensiz varlıklarla ilişki ve ne de medyumluk kabı gereklidir.

Gereken tek şey bilgi ve zekâdır. Kişinin biraz kabiliyeti varsa, gerekli kitap ve dokümanları sağlayabilirse, uzun sayılabilecek bir çalışma süresi için gereken sabrı varsa ve astroloji konusunda doğru bilgiler veren bir uzmandan ders almışsa, yazılmış kitaplar ve yüz binlerce yazının içinden gerçekten kıymetli olanlara, sadece ticari amaçlarla yazılmış olan uydurma şeyleri ayırabilecek kadar uyanık ise rahatlıkla astrolog olabilir.

 
 

ASTROLOJI

Astroloji Bu sitede Astroloji hakkında her türlü bilgiye ulaşmanızı sağlamak temel amacım olacak. Bazı bilgiler dağarcığımdan, aldığım derslerden,  bazıları ise; yazılı, görsel ve dijital kaynaklardan da yararlanmak suretiyle bu sitede yer alacak. Maksat bilgiye ulaşmak ve onu paylaşmak olacak.
Astroloji; Kimine göre fal kimine göre bir bilim dalı. Bize göre doğrusu; Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisidir.
Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.Güneş onun babasıdır, Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır, Toprak beslemiştir.Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.
(ZÜMRÜT TABLET- HERMES TRİMEGİSTUS)
 
Bu zat batılılara göre Hermes ismi ile anılır. Bize göre bu zat, Burçlar ve Yıldızlar ilmi ile iştigal eden Kuran'da adı geçen İdris Peygamber'dir.
 
 Astroloji Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, kökleşmiş alışkanlıkları, fiziksel problemleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir.
 Astroloji Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.
 Astroloji Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir.
 Astroloji Yine Astrolojiyi kullanarak ikili ilişkiler konusunda oldukça kapsamlı ve ilişkinin devamını sağlayacak yararlı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 Astroloji Dolayısı ile Astroloji kendinizi tanımanızda, güçlü yanlarınızı geliştirmenizde, zayıflıklarınızın üstesinden gelmenizde, daha tatminkar ilişkiler kurmanızda ve ilerletmenizde size yardımcı olacaktır.

TAROT

TarotTarot Kartları çok eski bir gelecek habercisidir. Bu yöntemde kartlar yardımı ile gelecek okunmaya çalışılır. Kartlar size duymak istediklerinizden öte, duyamadıklarınızı, duymanız gerekenleri ve duyurmanız gerekenlerin neler olduğunun mesajlarını bildirecektir. Günümüz koşullarında ve sürdürdüğümüz hızlı yasam trafiğinde en çok bilinmesi ve incelenmesi arzu edilen konular; Ask, ikili ilişkiler ve kariyer üzerinde odaklanmaktadır.
TarotAstroloji bütünü anlamanız için mükemmeliyet teşkil eder. Tarot da size detayları anlamanızda yardımcı. Eğer birisi profesyonel yaşamına ilişkin danışmanlığa gereksinim duyarsa doğum haritası o kişinin becerilerine, yeteneklerine ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bir çok bilgi verir. Ama -sonunda- sıra Garanti Bankası’nda mı yoksa İs Bankası’nda mi çalışacağı sorusuna gelirse, o zaman bu soruyu Tarot ile kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Bunu Astroloji ile cevaplamak çok zor.
ToratTarot; kişinin kendisini ve yasam yolunu derinden anlayabilmesi için olağanüstü bir enstrüman olur. Belirli bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, karar vermenize yardımcı olan veya bundan sonra ne yapmanız gerektiğini söyleyen, birinci sınıf bir danışman ve yol arkadaşıdır.
TarotGeleceğimiz genellikle yaptıklarımızın, geçmişte ve bugün aldığımız kararların sonuçlarıyla oluşur. Dolayısıyla yakin geleceği yakin geçmişte yapmış olduklarımız hazırlar. Ancak uzak gelecek için güvenilir bir tahmin yapmak imkansız olmasa da, çok güçtür. Burada da devreye Astroloji girer.

Bilgi Güçtür ,Paylaştıkça Büyür !__________ 1440479 ziyaretçi (6754351 klik) __________Paylaşmaya Devam Ediyoruz :))
ONLİNE , STAND UP , TİYATRO , OYUNLARI , SHOW , GÖSTERİLERİ , FULL , İZLE , METİN , TEXT , SENARYO , HİKAYELER , MASALLAR , KARİKATÜRLER , BELGESELLER , BİYOGRAFİSİ , TARİHİ , DÖKÜMANI , CANLI , KOMİK , EĞLENCELİ , 0YUNU , TİYATROSU , TEXTLERİ

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol